Добре дошли в сайта на ДГ №138 "Приятели"


Всеки родител желае най-доброто за детето си!


Всеки учител желае да работи с най-добрите деца!

С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ?


-Съвременна, функционална материално-техническа база по европейски стандарти;

-Позитивна среда и комфорт в групите, съобразени с възрастовите особености на децата;

-Екип от професионалисти – педагози - учители по музика, танци, английски език, логопед и психолог.

-Модерен и функционален кухненски блок, осигуряващ пълноценно, рационално и здравословно хранене на децата.

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ?


-Високо качество на педагогическата дейност чрез използването на иновативни методи, интерактивни игри и занимания за децата.

-Диагностика на потребностите на всяко дете и индивидуална работа с талантливите и нуждаещите се деца.

-Психолог и логопед на разположение на родителите и децата.

-Пълно взаимодействие с родителите.

-Реални постижения и успешна реализация на нашите възпитаници.

КАКВО ПОЛУЧАВАТ НАШИТЕ ДЕЦА?


-Обич, грижа и внимание за всички деца.

-Търпелив, всеотдаен, амбициозен и квалифициран персонал.

-Съдържателен и балансиран дневен режим , изпълнен с разнообразни занимания и интересни игри.

-Спокойна и функционална среда, гарантираща оптималното развитие, възпитание и обучение на всяко дете.

-Важни знания, умения, представи и опит за природата и социалната среда. Мотивация и увереност в собствените възможности.

-Щастливо и незабравимо детство.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво ново?

Съобщения, събития и информация за всичко, което се случва в ДГ №138 "Приятели".

Дневна организация

Дневна програма за занимания и игри.

Училище за родители

Научете как да се справите в трудните ситуации!

Публична информация

Документи, обявления и обществени поръчки на ДГ №138 "Приятели".

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Материална База

Изцяло обновен сграден фонд. Функционална и комфортна среда за отглеждането и възпитанието на вашите деца. Съоръжения и уреди за игра по европейски стандарти. Обучение и възпитание чрез игри и интересни занимания.

Квалифициран персонал

Използване на интерактивни средства за усвояване на знания, умения и компетентности. Индивидуален подход към всяко дете. Отчитане на неговите потребности, възможности и желания. Апробиране на метода „Монтесори“ в условията на детската градина. Психолог и логопед на разположение на родителите и децата.

Допълнителни дейности

По желание на родителите и децата има занимания по футбол, английски език и танци. Децата получават базови знания по: Околен свят, Физическа култура, Български език, Математика, Музика, Изобразителни дейности, Конструиране и технологии.