ЗА НАС


Ние не сме съвършени, но ще направим всичко възможно да бъдем най-добрите, а Вашите


деца да получат най-доброто възпитание и обучение.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?


Защото в центъра на цялостната ни дейност стои детето с неговите индивидуални особености и възможности. За да се постигнат оптимални резултати в неговото развитие са необходими екип от професионалисти, добър микроклимат и съвременна материално-техническа база.


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?


Индивидуална диагностика на потребностите и желанията на всяко дете.

Използване на съвременни педагогически технологии за усвояване на знания, умения и компетентности по:

- Околен свят, Физическа култура, Български език, Математика, Музика, Изобразителни дейности, Конструиране и технологии.

Допълнителни дейности и ателиета. По желание на родителите и децата - занимания по футбол, английски език, танци, приложни изкуства.

Изяви на наши деца в турнири, състезания, концерти, изложби и конкурси;


ПРИОРИТЕТИ ПО КОИТО РАБОТИМ:


- Ориентиране в общочовешките ценности - тема "Аз съм дете със златно сърце!";

- Традиции, обичаи, култура – тема "Аз съм българче!";

- Основи на екологичното възпитание – тема "Аз обичам природата!";

- Здравословно хранене, навици и начин на живот – тема "Аз съм умно дете, което здраво расте!";

- Формиране на знания и умения за безопасно поведение – теми "Аз съм голям и мога да се пазя сам!".

ВИЗИЯ


ДГ №138 – Съвременна, функционална и креативна детска градина.Място за обучение, игри и забавления, където децата се чувстват щастливи и обичани.

МИСИЯ


Качествена педагогическа дейност от професионален екип в позитивна, спокойна и уютна среда, която развива, възпитава и насърчава индивидуалните и творчески способности на всяко дете.

НАШЕТО МОТО


"Заедно за децата!“

Всички заедно да направим най-доброто за нашето бъдеще - децата !

ЕКИП

Директор

Ерика Младенова

Тел: 0884 801 716

Счетоводител

Таня Петрова

Тел: 02 834 10 57

Психолог

Радостина Атанасова

Тел: 0898 334 888

Логопед

Цветомира Дачковска

Тел: 0896 131 394