ЗА РОДИТЕЛИ

Децата са нашето бъдеще!
Децата са нашето наследство – това, което остава след нас!

Всичко, което правим в ДГ №138 „Приятели“ го правим с усмивка и с много любов!

Затова мили родители, научете децата си да се усмихват, а за останалото ще се погрижим ние, екипа на Детска градина №138 "Приятели".

КАК РАБОТИМ ?

В Детска градина №138 "Приятели" се работи по Програмна система, разработена и одобрена от педагогическия екип на ДГ №138, изцяло съобразена с нуждите и възможностите на нашите деца. Припознали сме и ползваме идеите на "Валдорфската педагогика". Апробираме някои от методите "Монтесори", които считаме, че са подходящи за нас и използваме програмното съдържание на системата "Аз съм в детската градина!".

Работим целенасочено и упорито за покриване изискванията на Държавният образователен стандарт в предучилищното образование по одобрените Образователни направления.

Нашата Програмна система отговаря изцяло на съвременните педагогически тенденции и образователни стратегии, изискващи формирането на личности, които да се адаптират максимално бързо към променяща се среда. Да ги подготвим за реалният живот е нашата основна цел. Изключително важно е да дадем на децата не само знания и умения, но и морална ориентация и добър пример, да ги научим да бъдат толерантни, да бъдат уверени във собствените си сили и възможности.

Всяко дете е уникално и има свой път на развитие. Ние възпитаваме креативни, мислещи, знаещи и можещи деца. Чрез иновативни, обучаващи игри и приятни занимания се усвояват знания и се придобиват умения, които осигуряват физическо, познавателно, социално, емоционално и духовно развитие на всяко дете.

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИМАМЕ?

- По желание на родителите се предоставят допълнителни педагогически дейности и услуги, които развиват индивидуалните заложби на децата:

- Английски език;

- Народни и модерни танци;

- Футбол;


ателие "Малки деца с големи сърца";

ателие "Аз съм българче-обичам моята Родина !";

ателие "Земята е нашият дом";

ателие "Здраво дете – щастливо расте !";

ателие "Всичко мога, всичко знам и умея да се пазя сам !"