ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации

Заплащане на таксите към ДГ №138 "Приятели" по банков път

Във връзка с постъпили запитвания от страна на родители за плащане на дължимите такси по банков път, Ви предоставяме информация за банковата сметка на ДГ №138 "Приятели"

IBAN: BG43 SOMB 9130 3143 0868 00

BIC: S0MBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД - КЛОН "ЛЮЛИН"

Дължима сума от roditel.eu


Допълнителна информация:


Примерно платежно нареждане


Обявление за процедура

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.


Бюджет 2020

Отчет на бюджета за 2020г. на ДГ 138 "Приятели"


Бюджет първо тримесечие 2021

Отчет за Бюджета първо тримесечие 2021


Покана

За стартиране на процедура за създаване и устройство на Обществен съвет към Детска градина №138 "Приятели".


Организация на ОС

Организация на Обществен съвет на ДГ 138 "Приятели"


Правомощия на ОС

Правомощия на Обществен съвет на ДГ 138 "Приятели"


Правилник на ОС

Правилник на Обществен съвет на ДГ 138 "Приятели"

Профил на купувача

Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддръжка на профил на купувача

Заповеди