ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации

Бюджет 2019

Отчет на бюджета за 2019г. на ДГ 138 "Приятели"


Покана

За стартиране на процедура за създаване и устройство на Обществен съвет към Детска градина №138 "Приятели".


Организация на ОС

Организация на Обществен съвет на ДГ 138 "Приятели"


Правомощия на ОС

Правомощия на Обществен съвет на ДГ 138 "Приятели"


Правилник на ОС

Правилник на Обществен съвет на ДГ 138 "Приятели"

Профил на купувача

Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддръжка на профил на купувача

Заповеди