Как да се справим с трудните ситуации?

Детето ми мечтае

Понякога детето витае в облаците и трудно се връща към действителността. Не умее да се съсредоточи над уроците и всекидневните занимания, защото мислите му са някъде другаде. Не се безпокойте, защото подобно дете е напълно нормално и се развива позитивно, с една малка подробност – обича да живее в свой въображаем свят. Всъщност не го упреквайте - това не е пилеене на време, а полезно занимание. Мечтаейки, хлапето развива своето въображение и съзидателност – две изключително важни качества за неговото израстване и формиране като личност. Умението да фантазира може дори да е от полза – ще намери лесен и нестандартен изход от сложни ситуации в реалния живот, защото да мечтаеш означава да си представяш, че си в различни положения, в които можеш да попаднеш и да знаеш как би реагирал на тях.

Анализирайте състоянието на малчугана.

Може би на него му харесва да мечтае, а вие му пречите. По-добро се радвайте, че вашето дете има богат вътрешен свят и не е зависимо единствено от външните обстоятелства – семейство, приятели, среда, телевизия, за да се забавлява. Въображението му помага да го прави само и постоянно. Ето защо не бива да се намесвате драстично в неговото поведение и да настоявате да се промени. Дайте му време да се рее из облаците, но му обяснете, че когато е наложително, трябва да положи усилия да бъде активно и внимателно. Хвалете детето си винаги, щом успее да свърши нещо бързо и добре.

Уважавайте умението му да фантазира

Не всеки притежава подобна черта. Ако детето ви е мечтател, а не спортна натура, то ще предпочита индивидуалните, не колективните игри. Ще е по-чувствително, а не борбено. Не го притискайте и не се безпокойте за него. Страшно е, ако е изолирано от останалите, все е апатично, нервно и посърнало и в училище не се справя добре с уроците. Забележете дали освен мечтателност има и артистична дарба. Ако е така - окуражете го да се развива в творческата сфера. Най-вероятно има заложби да рисува, да пише, да пее и да импровизира. Умението да фантазира ще подпомогне артистичната му натура и тя ще се прояви лесно в целия си блясък. Трябва да се тревожите, ако хлапето ви предпочита все да се усамотява и изглежда отегчено, нервно и тъжно. Да мечтае в подобна ситуация е средство да избяга от реалността и от нещата, които го карат да страда. За да откриете какво го безпокои, бъдете повече с него, провокирайте го да говори и да разкрие чувствата си. Навярно е наранено от някого или има училищен проблем. Вдъхнете му увереност и му помогнете да намери изход от затруднението. Ако не успеете да се справите сами, потърсете помощта на детски психолог.