Как да се справим с трудните ситуации?

Умните решения при проблеми с дисциплината

Търпение, тактичност и пак търпение. Въоръжи се с тях и с нашите съвети, за да се справиш с дисциплината на хлапето.

Крясъците

Повечето малки деца често крещят в различни ситуации, защото все още не са овладели уменията да общуват чрез езика. Това е единственият им начин да изразят недоволството и гнева си, когато не могат да получат онова, което искат.

Как да реагираш? Щом малкото започне да крещи, кажи му да го повтори по различни начини – първо като прошепване, после бавно, след това много бързо, и т.н. Това може да го разсее от причината за крясъците. Ако хлапето например е в предучилищна възраст, тогава установи ясни правила. Започне ли да пищи, кажи със спокоен тон: „Ти крещиш. Не ми е приятно, говори ми със спокоен глас!“ В случай че спре, похвали го.

Предпазни мерки: Слушай малкото внимателно и го хвали, като говори спокойно. Така то ще разбере, че по този начин ще получи повече внимание, вместо да крещи.

Нервни избухвания и плач

Как да реагираш? Трикът за справяне с избухванията е да не реагираш с гняв и повишен тон. Кажи му: „Спри да плачеш и ще поговорим какво може да направим.“ После отиди в друга стая и остави малчугана да се успокои насаме. Ако обаче сте например в магазина, игнорирай всички любопитни и укорителни погледи около вас. Дръпни малкия непослушко в тих ъгъл. Кажи му: „Седни тук и се успокой!“ В случай че и това не помогне, незабавно се приберете вкъщи.

Предпазни мерки: Избухванията са трудно предвидими. Въпреки това си заслужава да опиташ. Щом видиш, че малкото се опитва да нареди пъзела на големия си брат, седни и му помогни. И не очаквай повече от детето, отколкото са неговите възможности. Налага ли се например да чакате някъде дълго, вземи любимите му играчки.

Удряне на братчето/сестричката

Съперничеството между децата в едно семейство е нормално явление. Все пак те се опитват да поделят вниманието и времето, което им отделят родителите. Когато това се превърне в постоянно съревнование, много често малките могат съвсем да забравят как да се забавляват заедно.

Как да реагираш? Най-добрият начин да спреш някоя караница, в която може да има дори удряне, е да разделиш децата и да ги оставиш да се успокоят. Не се опитвай да решаваш кой е прав и кой не, особено ако не си видяла случката с очите си. Иначе рискуваш едното дете да се почувства предпочитано пред другото.

Предпазни мерки: Научи децата да се уважават и да зачитат личното пространство на другия. Обясни, че трябва да искат разрешение, когато ще вземат някоя вещ. Никога не сравнявай едното с другото дете.

Отговаряне

Около 2-годишна възраст малкото ти съкровище ще започне да изследва авторитета ти. И е възможно да започне да ти отговоря и да отказва това, което искаш от него.

Как да реагираш? Това е сложен въпрос, защото едва ли би искала да попариш първите му опити да покаже своята независимост. Със сериозен тон кажи: „Не ми е приятно да говориш с мен така! Ако не си съгласен, кажи ми го, но по учтив начин.“ Дай примери за възпитани начини за отказ като: „Аз имам друга идея“ или „Не съм съгласен“.

Предпазни мерки: Като обръщаш достатъчно внимание на малкото и го изслушваш, отговарянията бързо ще намалеят. То ще разбере, че е нормално да не е на твоето мнение, но трябва да го изразява учтиво.

Цветанка Райчева - Скордева