С какво се отличаваме?

  Високо качество на педагогическата дейност чрез използването на иновативни методи, интерактивни игри и занимания за децата.

  Диагностика на потребностите на всяко дете и индивидуална работа с талантливите и нуждаещите се деца.

  Психолог и логопед на разположение на родителите и децата.

  Пълно взаимодействие с родителите.

  Реални постижения и успешна реализация на нашите възпитаници.

Какво получават нашите деца?

  Обич, грижа и внимание за всички деца.

  Търпелив, всеотдаен, амбициозен и квалифициран персонал.

  Съдържателен и балансиран дневен режим , изпълнен с разнообразни занимания и интересни игри.

  Спокойна и функционална среда, гарантираща оптималното развитие, възпитание и обучение на всяко дете.

  Важни знания, умения, представи и опит за природата и социалната среда. Мотивация и увереност в собствените възможности.

  Щастливо и незабравимо детство.

Защо да изберете нас?

Материална База

Изцяло обновен сграден фонд. Функционална и комфортна среда за отглеждането и възпитанието на вашите деца. Съоръжения и уреди за игра по европейски стандарти. Обучение и възпитание чрез игри и интересни занимания.

Квалифициран персонал

Използване на интерактивни средства за усвояване на знания, умения и компетентности. Индивидуален подход към всяко дете. Отчитане на неговите потребности, възможности и желания. Психолог, логопед и ресурсен учител на разположение на родителите и децата.

Допълнителни дейности

По желание на родителите и децата има занимания по спорт и спортни игри, таекуондо, английски език и танци. Децата получават базови знания по образователни направления: Околен свят, Физическа култура, Български език, Математика, Музика, Изобразителни дейности, Конструиране и технологии.