Защо да изберете нас?

Защото в центъра на цялостната ни дейност стои детето с неговите индивидуални особености и възможности. За да се постигнат оптимални резултати в неговото развитие са необходими екип от професионалисти, добър микроклимат и съвременна материално-техническа база.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Индивидуална диагностика на потребностите и желанията на всяко дете.

Използване на съвременни педагогически технологии за усвояване на знания, умения и компетентности по:

– Околен свят, Физическа култура, Български език, Математика, Музика, Изобразителни дейности, Конструиране и технологии.

Допълнителни дейности и ателиета. По желание на родителите и децата – занимания по футбол, английски език, танци, приложни изкуства.

Изяви на наши деца в турнири, състезания, концерти, изложби и конкурси;

ПРИОРИТЕТИ, ПО КОИТО РАБОТИМ:

– Ориентиране в общочовешките ценности – тема „Аз съм дете със златно сърце!“;

– Традиции, обичаи, култура – тема „Аз съм българче!“;

– Основи на екологичното възпитание – тема „Аз обичам природата!“;

– Здравословно хранене, навици и начин на живот – тема „Аз съм умно дете, което здраво расте!“;

– Формиране на знания и умения за безопасно поведение – теми „Аз съм голям и мога да се пазя сам!“.

Визия

ДГ №138 – Съвременна, функционална и креативна детска градина.Място за обучение, игри и забавления, където децата се чувстват щастливи и обичани.

Мисия

Качествена педагогическа дейност от професионален екип в позитивна, спокойна и уютна среда, която развива, възпитава и насърчава индивидуалните и творчески способности на всяко дете.

Нашето мото

„Заедно за децата!“

Всички заедно да направим най-доброто за нашето бъдеще – децата !

Екип

Ерика Младенова
Директор

0884 80 1716

Таня Михова
ЗАС

0882 80 5098

Теодора Ефремова
Психолог

0897 87 9826

Галина Андонова
Ресурсен учител и логопед

0898 56 1919